Juridisch Advies

JURIDISCH ADVIES


A&D kan u ook van dienst zijn bij diverse juridische kwesties, met name op het gebied van het ondernemingsrecht. Daarbinnen hebben wij een duidelijke specialisatie in het vennootschapsrecht. 

RECHTSVORMEN

Het levenspad van de ondernemer ligt bezaaid met juridische vraagstukken. Dat begint al bij de start van uw onderneming, met het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm. Die keuze heeft niet alleen juridische, maar ook fiscale en financiële consequenties. Ook ná de oprichting is het daarom verstandig zo nu en dan stil te staan bij uw ondernemingsvorm, en te kijken of een verandering van rechtsvorm of van juridische structuur de moeite waard is. 

ONDERNEMINGSRECHT IN BREDERE ZIN

Naast rechtsvormen kunnen we u adviseren over praktisch alle onderwerpen binnen het ondernemingsrecht, waarbij we vanuit een juridisch perspectief kijken naar bedrijfseconomische kwesties. 
Enkele van deze onderwerpen zijn: 
• overeenkomsten 
• samenwerking, overnames en fusies – due dilligence-onderzoek (boekenonderzoek) 
• het opstellen van algemene voorwaarden 
• dividenduitkeringen 
Zoekt u een iemand die u van dienst kan zijn bij juridische kwesties, met name op het gebied van ondernemingsrecht? 
Neem contact met ons op.
 
Mail Ons
Share by: