Controle en Assurance

CONTROLE EN ASSURANCE


Grotere ondernemingen en organisaties zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening te laten controleren. Maar ook als u niet controleplichtig bent, kan het voordelig zijn uw jaarrekening te laten controleren. Wij voeren zowel wettelijke als vrijwillige controles uit en bogen daarbij op ruime ervaring in het midden- en kleinbedrijf. 

Een accountantscontrole verschaft uzelf én derden – denk aan financiers, leveranciers en klanten – de zekerheid dat uw jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft van uw financiële situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld makkelijker kapitaal aantrekken of gunstigere leveringscondities bedingen. 

Wij hechten daarom de grootst mogelijke waarde aan de kwaliteit van de accountantscontrole en een zorgvuldige uitvoer van het controletraject. Een accountantscontrole is vooral gericht op het analyseren van uw bedrijfsprocessen en interne informatiestromen. Tijdens deze controle merken we eventuele knelpunten vroegtijdig op en dragen we mogelijke oplossingen aan. 

U kunt tevens een beroep doen op onze controle-expertise bij bijzondere onderzoeken, zoals de getrouwheid van een subsidieverantwoording en de haalbaarheid van prognoses. 

A&D is in het bezit van een niet-OOB-vergunning van de AFM voor het uitvoeren van wettelijke controles op jaarrekeningen.
Hecht u ook zo'n grote waarde aan de kwaliteit van uw accountantscontrole? 
Neem contact met ons op.
 
Mail Ons
Share by: